دوچرخه ثابت

راهنمای خرید دوچرخه ثابت خانگی

مدیریت 00 فروردین 25

برای همه ما پیش آمده است که فضای شلوغ باشگاه های ورزشی را به فضای آرام خانه ترجیح دهیم و فقط به ورزش بپردازیم تا از یکنواختی و بی انگیزگی جلوگیری کنیم. در حالی که در خانه هستیم ، ممکن است مزایایی برای ما داشته باشیم که از آنها اطلاعی نداریم. امروزه فناوری راه حل هایی برای افزایش انگیزه ورزشکاران در

تردمیل بهتره یا دوچرخه ثابت

مدیریت 00 فروردین 16

تردمیل بهتره یا دوچرخه ثابت : بسیاری افراد ترجیح می دهند در خانه ورزش کنند یا زمان لازم برای رفتن به باشگاه را ندارند. از این رو خرید تردمیل یا دوچرخه ثابت مطرح می شود اما سوالی که بسیار پرسیده می شود این است که آیا خرید دوچرخه ثابت بهتر است یا تردمیل؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید ابتدا بدانیم ک